Posts

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

Downloads

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,08 SEK per aktie

Ytterligare ökning av produktionskapaciteten på Johan Sverdrup (regulatorisk)

Prospekteringsborrning slutförd på strukturen Polmak i södra Barents hav (regulatorisk)

Exploration well completed on the Polmak prospect in the southern Barents Sea (regulatory)