Completion of the combination of Lundin Energy’s E&P business with Aker BP (regulatory)

Sammanslagningen mellan Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet och Aker BP är genomförd (regulatorisk)

Lundin Energy meddelar en uppdatering av prognosen för verksamheten inom förnybar energi (regulatorisk)

Lundin Energy announces an update to the guidance for its renewables business (regulatory)

Notice of Extraordinary General Meeting of Lundin Energy AB -16 June 2022 (Regulatory)

Lundin Energy beslutar om att påbörja överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm (regulatorisk)

Lundin Energy resolves to commence sales of treasury shares on Nasdaq Stockholm (regulatory)