Completion of the combination of Lundin Energy’s E&P business with Aker BP (regulatory)

Sammanslagningen mellan Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet och Aker BP är genomförd (regulatorisk)

Lundin Energy meddelar en uppdatering av prognosen för verksamheten inom förnybar energi (regulatorisk)

Lundin Energy announces an update to the guidance for its renewables business (regulatory)

Lundin Energy handlas utan rätt till utdelning den 23 juni avseende transaktionen med Aker BP