Samtliga myndighetstillstånd erhållna för sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Receipt of all necessary governmental approvals for the Combination between Lundin Energy’s E&P business and Aker BP

Offentliggörande av ett prospektundantagsdokument avseende den föreslagna Sammanslagningen med Aker BP