Lundin Energy handlas utan rätt till utdelning den 23 juni avseende transaktionen med Aker BP

Fulfilment of closing conditions and timeline for completion of combination of Lundin Energy’s E&P business with Aker BP

Uppfyllda fullföljandevillkor och tidsplan för genomförandet av sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Samtliga myndighetstillstånd erhållna för sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Receipt of all necessary governmental approvals for the Combination between Lundin Energy’s E&P business and Aker BP