Lundin Energy ifrågasätter den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan