Lundin Energy beslutar om att påbörja överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm (regulatorisk)

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2022 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2022 och detaljer för audiocast den 27 april 2022 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2021 (regulatorisk)

Kallelse till årsstämma i Lundin Energy AB – 31 mars 2022 (regulatorisk)