Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Update on first quarter 2021 financial results and audiocast details for 29 April 2021 (regulatory)

The first quarterly dividend instalment of the proposed dividend of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.89 per share