Lundin Energy ifrågasätter den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan

Lundin Energy challenges the legal basis of Swedish Prosecution Authority’s criminal charges in relation to Company’s past operations in Sudan

Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Swedish Prosecution Authority brings charges in relation to Company’s past operations in Sudan (regulatory)

Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design på utbyggnadsprojektet Wisting