Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 28 juli 2021 (regulatorisk)

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,81 SEK per aktie (28 juni 2021)