Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)