Lundin Energy ifrågasätter den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan

Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design på utbyggnadsprojektet Wisting

Utdelningsförslaget för 2021 förväntas att höjas till 2,25 USD per aktie, motsvarande en 25-procentig ökning av 2020 års utdelning (regulatorisk)