Sammanslagningen mellan Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet och Aker BP är genomförd (regulatorisk)

Lundin Energy meddelar en uppdatering av prognosen för verksamheten inom förnybar energi (regulatorisk)

Lundin Energy handlas utan rätt till utdelning den 23 juni avseende transaktionen med Aker BP

Uppfyllda fullföljandevillkor och tidsplan för genomförandet av sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Lundin Energy presenterar prognos för verksamheten inom förnybar energi den 20 juni 2022