Lundin Energy ifrågasätter den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan

Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design på utbyggnadsprojektet Wisting