All the Swedish Press Release non-regulatory

Samtliga myndighetstillstånd erhållna för sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Den första utbetalningen av den föreslagna kvartalsvisa kontantutdelningen om 0,5625 USD per aktie kommer att uppgå till 5,30 SEK per aktie

Offentliggörande av ett prospektundantagsdokument avseende den föreslagna Sammanslagningen med Aker BP