All the Swedish Press Release non-regulatory

Lundin Energy handlas utan rätt till utdelning den 23 juni avseende transaktionen med Aker BP

Lundin Energy presenterar prognos för verksamheten inom förnybar energi den 20 juni 2022

Samtliga myndighetstillstånd erhållna för sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

Den första utbetalningen av den föreslagna kvartalsvisa kontantutdelningen om 0,5625 USD per aktie kommer att uppgå till 5,30 SEK per aktie

Offentliggörande av ett prospektundantagsdokument avseende den föreslagna Sammanslagningen med Aker BP