The second quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.81 per share (28 June 2021)

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,81 SEK per aktie (28 juni 2021)

Proposed 2020 dividend of USD 1.80 per share representing an 80 percent increase on 2019 dividend (regulatory)

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,08 SEK per aktie

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie

The first quarterly instalment of the proposed dividend of USD 0.25 per share will amount to SEK 2.49 per share