Anticipated dividend proposal to increase the 2021 dividend to USD 2.25 per share, representing a 25 percent increase on the 2020 dividend (regulatory)

The third quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.93 per share (September 2021)

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,93 SEK per aktie (september 2021)

The second quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.81 per share (28 June 2021)

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,81 SEK per aktie (28 juni 2021)

Proposed 2020 dividend of USD 1.80 per share representing an 80 percent increase on 2019 dividend (regulatory)

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,08 SEK per aktie

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie