The first instalment of the proposed quarterly cash dividend of USD 0.5625 per share will amount to SEK 5.30 per share

Den första utbetalningen av den föreslagna kvartalsvisa kontantutdelningen om 0,5625 USD per aktie kommer att uppgå till 5,30 SEK per aktie

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 4,09 SEK per aktie

The fourth quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 4.09 per share (December 2021)

Anticipated dividend proposal to increase the 2021 dividend to USD 2.25 per share, representing a 25 percent increase on the 2020 dividend (regulatory)

The third quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.93 per share (September 2021)

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,93 SEK per aktie (september 2021)

The second quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.81 per share (28 June 2021)

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,81 SEK per aktie (28 juni 2021)