Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 28 juli 2021 (regulatorisk)