Lundin Energy publishes the Report on Payments to Governments for 2021 (regulatory)

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2021 (regulatorisk)