Koldioxidneutralitet påskyndas till 2023 och absoluta koldioxidutsläpp minskas med över 50 procent