Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2020 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020 (regulatory)