Code of Conduct

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,08 SEK per aktie