Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Update on first quarter 2021 financial results and audiocast details for 29 April 2021 (regulatory)

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020 (regulatory)

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020 (regulatory)

Finansiell uppdatering för det Q4 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020 (regulatorisk)

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019 (regulatorisk)