Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019 (regulatorisk)