Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 28 juli 2021 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)