Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Utdelningsförslaget för 2021 förväntas att höjas till 2,25 USD per aktie, motsvarande en 25-procentig ökning av 2020 års utdelning (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 oktober 2021 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 28 juli 2021 (regulatorisk)