Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)

Potentiell risk för att Johan Sverdrup stänger ner sin produktion på grund av strejk (regulatorisk)