Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2021 (regulatorisk)

Kallelse till årsstämma i Lundin Energy AB – 31 mars 2022 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2021 och detaljer för webbsändning av presentationen den 1 februari 2022 (regulatorisk)

Sammanslagningen av AkerBP och Lundin Energy skapar framtidens ledande prospekterings- och produktionsbolag (regulatorisk)

Åklagarmyndigheten väcker åtal avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 (regulatorisk)

Utdelningsförslaget för 2021 förväntas att höjas till 2,25 USD per aktie, motsvarande en 25-procentig ökning av 2020 års utdelning (regulatorisk)