Investeringsbudget för 2017 och uppdatering av reserver och betingade resurser (regulatorisk)