Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design på utbyggnadsprojektet Wisting

Utvärderingsborrningar har genomförts med framgång på Lille Prinsen, på Utsirahöjden i norska Nordsjön