Potentiell risk för att Johan Sverdrup stänger ner sin produktion på grund av strejk (regulatorisk)

Prospekteringsborrning slutförd på strukturen Polmak i södra Barents hav (regulatorisk)