Konceptval och kontrakt tilldelade avseende förprojektering och design på utbyggnadsprojektet Wisting