Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 oktober 2021 (regulatorisk)

Update on third quarter 2021 financial results and audiocast details for 29 October 2021 (regulatory)

9 month report 2020