Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2022 (regulatorisk)

Update on first quarter 2022 financial results and audiocast details for the presentation on 27 April 2022 (regulatory)

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2022 och detaljer för audiocast den 27 april 2022 (regulatorisk)

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021 (regulatorisk)