Lundin Energy beslutar om att påbörja överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm (regulatorisk)

Lundin Energy resolves to commence sales of treasury shares on Nasdaq Stockholm (regulatory)