Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 4,09 SEK per aktie

The fourth quarterly dividend instalment of USD 0.45 per share will amount to SEK 4.09 per share (December 2021)

Creating the leading E&P company of the future Combining AkerBP and Lundin Energy (regulatory)

Sammanslagningen av AkerBP och Lundin Energy skapar framtidens ledande prospekterings- och produktionsbolag (regulatorisk)