Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

Payments to Governments

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

4 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har publicerat rapporten om betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum AB och dess dotterbolag under 2019.

Rapporten ger en överblick över betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum och dess dotterbolag under 2019. Rapporten finns att ladda ner på Lundin Petroleums hemsida, www.lundin-petroleum.com.