Downloads

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020 (regulatory)