Downloads

Latest corporate presentation

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2020 och audiocast- detaljer för presentationen den 30 oktober 2020 (regulatorisk)

Lundin Energy Licence Summary