Downloads

The first quarterly dividend instalment of the proposed dividend of USD 0.45 per share will amount to SEK 3.89 per share

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie