Downloads

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2020 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)