Downloads

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)