Downloads

Rapport för Sexmånadersperioden 2020

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020 (regulatorisk)

Lundin Energys AB:s valberedning (regulatorisk)

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Rapport för Tremånadersperioden 2020