Downloads

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2020 (regulatorisk)

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 (regulatorisk)

Potentiell risk för att Johan Sverdrup stänger ner sin produktion på grund av strejk (regulatorisk)

Lundin Energy meddelar investeringsbudget för 2021, påskyndad strategi för minskade koldioxidutsläpp samt information om kapitalmarknadsdagen (regulatorisk)

Utdelning för 2020 om 1,80 USD per aktie föreslås, vilket motsvarar en ökning om 80 procent jämfört med 2019 års utdelning (regulatorisk)

Prospekteringsborrning slutförs på Baskstrukturen i södra Barents hav (regulatorisk)