Downloads

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2020 och detaljer för webbsändning av kapitalmarknadsdagen den 28 januari 2021 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020 (regulatorisk)