Downloads

Prospekteringsborrning slutförs på Baskstrukturen i södra Barents hav (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2020 och detaljer för webbsändning av kapitalmarknadsdagen den 28 januari 2021 (regulatorisk)

Ytterligare ökning av produktionskapaciteten på Johan Sverdrup (regulatorisk)

Prospekteringsborrning slutförd på strukturen Polmak i södra Barents hav (regulatorisk)

Nick Walker utnämnd till koncernchef och vd för Lundin Energy med verkan från den 1 januari 2021 (regulatorisk)

Rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 (regulatorisk)

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020 (regulatorisk)