Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2020 och audiocast-detaljer för presentationen den 29 juli 2020 (regulatorisk)

Update on second quarter 2020 financial results and audiocast details for presentation on 29 July 2020 (regulatory)