Downloads

Edvard Grieg reserves increased by 50 million barrels of oil equivalent and plateau production extended to late 2023 (regulatory)

Ökning av reserver på Edvard Grieg med 50 miljoner fat oljeekvivalenter och platåproduktion förlängd till slutet av 2023 (regulatorisk)