Downloads

Ökning av reserver på Edvard Grieg med 50 miljoner fat oljeekvivalenter och platåproduktion förlängd till slutet av 2023 (regulatorisk)

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos