Downloads

Potentiell risk för att Johan Sverdrup stänger ner sin produktion på grund av strejk (regulatorisk)

Prospekteringsborrning slutförd på strukturen Polmak i södra Barents hav (regulatorisk)

Ökning av reserver på Edvard Grieg med 50 miljoner fat oljeekvivalenter och platåproduktion förlängd till slutet av 2023 (regulatorisk)

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning