Oljefyndighet på Goddostrukturen, på Utsirahöjden

Oljefyndighet på Goddostrukturen, på Utsirahöjden

19 augusti 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har gjort en oljefyndighet vid prospekteringsborrning 16/5-8s, med målsättning att nå Goddostrukturen i PL815 som ligger cirka 14 kilometer söder om Edvard Griegfältet i norska Nordsjön.

Det primära målet med borrningen var att påvisa olja i porös berggrund, liknande den som påträffats i Rolvsnesfyndigheten åt nordväst. Borrningen påträffade uppsprucken och vittrad berggrund i en oljekolonn som uppskattas till 20 meter, brutto. Omfattande insamling av data och borrkärnor genomfördes och reservoaren uppvisar egenskaper liknande de som påträffats på Rolvsnes, de två fyndigheterna kommunicerar däremot inte.

Preliminärt uppskattas bruttoresurserna till mellan 1 och 10 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), men det finns en tydlig potential för ytterligare resurser i det större Goddo-området och omkringliggande berggrund.

Strategin för utvärdering och kommersialisering av den geologiska modellen för berggrunden på Utsirahöjden, kommer att baseras på produktionsresultaten från Rolvsnes förlängda borrtest, där produktionsstart planeras till mitten av 2021, och på information som samlats in på Goddo och omkringliggande områden. Berggrunden bidrar redan med produktion till de två horisontella borrningarna i den norra delen av Edvard Griegfältet. Tellus East-fyndigheten, som meddelades tidigare i år, har en reservoar som liknar den på Rolvsnes och Goddo, och kommer att produceras som en del av ett framtida kompletterande borrprogram på Edvard Grieg.

Borrningen Goddo genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson. Lundin Norway är operatör för PL815 med en licensandel om 60 procent. Partners är Concedo och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera. Leiv Eirikssonriggen kommer nu användas av operatören ConocoPhilips Skandinavia för ett prospekteringsprogram om tre borrningar norr om Utsirahöjden. Lundin Petroleum har en licensandel om 20 procent i två av dessa borrningar; Enniberg och Hasselbainks, båda belägna i PL917, där borrning beräknas påbörjas under det fjärde kvartalet 2019.