Downloads

Vd:s brev till aktieägarna – 30 april 2020

Årsstämma 2020 protokoll

Årsstämma 2020 protokoll – bilagor

Pressmeddelande – Vd:s brev till aktieägarna

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)