Downloads

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020 (regulatorisk)

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)