Downloads

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019 (regulatorisk)

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie