Downloads

Update on second quarter 2020 financial results and audiocast details for presentation on 29 July 2020 (regulatory)

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman (regulatorisk)