Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

18 maj 2020

undin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) meddelar att bolaget uppdaterar sin produktionsprognos för 2020 med målsättning att nå 157 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd), detta efter beslut från den norska regeringen om att införa produktionsbegränsande åtgärder på den norska kontinentalsockeln. Detta är i den övre delen av det ursprungliga prognosintervallet för 2020 om 145 – 165 Mboepd, vilket senare uppdaterades till 160 – 170 Mboepd, innan produktionsbegränsningarna meddelades av den norska regeringen.

Uppdaterad prognos:

 

UppdateradTidigare
Produktion 2020Målsättning att nå 157 Mboepd160 – 170 Mboepd
Verksamhetskostnader 2020USD 2,80 per boeUSD 2,80 per boe
Långsiktig produktion170 – 180 Mboepd160 – 170 Mboepd

De produktionsbegränsande åtgärder som införs kommer att påverka produktionen från bolagets tillgångar från juni till december 2020. I och med att produktionsbegränsningarna tas bort i början av 2021, kan produktionsnivåerna återupptas. Dessutom, för att dra fördel av ett överskott i produktionskapaciteten på Edvard Grieg, kommer det planerade driftstoppet för underhållsarbete som tidigare förskjutits från 2020 till 2021, nu att genomföras under det tredje kvartalet 2020.

Tack vare den ökade produktionskapaciteten på Johan Sverdrup som nyligen meddelats, ökar bolaget sin långsiktiga produktionsprognos till 170 – 180 Mboepd från 2021, från den tidigare prognosen om 160 – 170 Mboepd.

Prognosen för verksamhetskostnader för 2020 förblir oförändrad om 2,80 USD per boe, vilket är ett kvitto på att tillgångarna drivs inom en högeffektiv operativ verksamhet.