Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

30 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den första fasen av Johan Sverdrup förväntas nå platåproduktion i början av maj 2020, vilket är mer än två månader tidigare än förväntat. Tack vare en ökad processkapacitet, kommer dessutom platåproduktionsnivån för den första fasen att öka från 440 tusen fat per dag (Mbopd) till 470 Mbopd. Som ett resultat av detta ökar platåproduktionsnivån för hela fältet till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion.

Johan Sverdrups platåproduktion för den första fasen om 440 Mbopd förväntades tidigare uppnås under sommaren 2020, från 10 borrningar. Den 30 mars 2020 producerade fältet 430 Mbopd från nio borrningar, och när den tionde borrningen tas i produktion förväntas platåproduktionsnivån att uppgå till 470 Mbopd, vilket förväntas uppnås i början av maj. Som ett resultat av detta höjs prognosen för hela fältets platåproduktion till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

I oktober 2019 startade produktionen för Johan Sverdrupfältets första fas, mer än två månader tidigare än ursprunglig prognos och 40 miljarder NOK, brutto under ursprunglig budget. Oljepriset för break-even för full fältutbyggnad ligger på under 20 USD per fat, verksamhetskostnader ligger på under 2 USD per fat och koldioxidintensiteten i produktionen kommer att understiga 1 kg CO2 per fat. Johan Sverdrupfältets reserver uppskattas till mellan 2,2 och 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter, och projektets partners har som målsättning att uppnå en utvinningsgrad om över 70%.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterar:
”Johan Sverdrupfältet har än en gång överträffat förväntningarna och det gläder mig både att platåproduktionen uppnås tidigare än förväntat, och att vi kan öka den första fasens produktionskapacitet till 470 Mbopd, och till en produktionskapacitet om 690 Mbopd för full fältutbyggnad. Detta är ett fantastiskt kvitto på en lyckad kombination av den höga kvalitén på undervattensmiljön, plattformarna och de team som arbetat med fältets utbyggnad och produktionsstart. Med denna produktionsökning på Johan Sverdrup, kommer vi att höja vår produktionsprognos för 2020 i samband med publiceringen av det första kvartalets resultat den 30 april 2020.

Johan Sverdrup är ett av världens mest kostnadseffektiva och högklassiga fält, med verksamhetskostnader under 2 USD per fat, som i dessa tider av osäkerhet på oljemarknaden ger oss ett robust kassaflöde och stabilitet till vår verksamhet.”