Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 juli 2019

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 juli 2019

17 juli 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2019 onsdagen den 31 juli 2019. Prospekteringskostnader om cirka 34 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 34 MUSD kommer att redovisas för det andra kvartalet 2019.

Dessa poster är till större delen icke kassaflödespåverkande och kommer inte påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 34 MUSD före skatt för det första kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 26 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra borrningarna på strukturerna Vinstra och Otta i PL539, Korpfjell Deep i PL859, JK i PL916, samt Lynghaug i PL758.

Valutakursvinst
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 34 MUSD för det andra kvartalet 2019. Både den norska kronan och Euron förstärktes gentemot US dollarn med cirka 1 procent under det andra kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det andra kvartalet 2019 till 44,2 MUSD, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part till samma belopp. Någon vinst eller förlust uppkommer därmed inte för det andra kvartalet 2019 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Ändring av redovisningsprincip avseende under- och överuttag
Lundin Petroleum redovisade tidigare intäkter för perioden baserat på producerade volymer (entitlement method). Lundin Petroleum har beslutat att ändra redovisnings princip för sådana under- och överuttag och kommer från och med den 1 april kommer intäkterna motsvara sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttag inte längre redovisas som övriga intäkter, värderade till marknadsvärde utan istället redovisas som en justering av kostnaderna, värderad till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det andra kvartalet 2019 uppgick underuttag till 1.0 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 juli 2019
Lundin Petroleums rapport för det andra kvartalet 2019 kommer att publiceras onsdagen den 31 juli klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 08.30. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:
Sverige:  +46 8 519 993 55
Norge:  +47 23 500 211
Storbritannien:  +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri)   +1 855 269 26 05

Link : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-07-31-q2

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar