Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen (regulatorisk)

Lundin Petroleum announces its 2020 budget, production guidance and capital markets day information (Regulatory)