Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2020 och audiocast- detaljer för presentationen den 30 oktober 2020 (regulatorisk)

Edvard Grieg reserves increased by 50 million barrels of oil equivalent and plateau production extended to late 2023 (regulatory)

Ökning av reserver på Edvard Grieg med 50 miljoner fat oljeekvivalenter och platåproduktion förlängd till slutet av 2023 (regulatorisk)

Lundin Energy Announces Nick Walker appointed as President and CEO of Lundin Energy effective 1 January 2021 (regulatory)

Rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 (regulatorisk)