Lundin Petroleum announces increased reserves for sixth consecutive year (regulatory)

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad (regulatorisk)