Downloads

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Förslag om att lösa in 16 procent av aktierna i Lundin Petroleum och att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit (regulatorisk)