rowan_viking068

Prospekteringsborrning slutförd på strukturerna Driva och Oppdal i Nordsjön

Prospekteringsborrning slutförd på strukturerna Driva och Oppdal i Nordsjön

9 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 2/6-6S på strukturerna Driva och Oppdal i PL860 i Nordsjön. Borrningen var torr.

Borrningens primära mål var att undersöka reservoaregenskaperna och kolvätepotentialen i sandsten från paleocenperiod i Oppdalstrukturen och i sandsten från den djupare Rotliegendesserien i Drivastrukturen. Strukturerna är belägna i Mandalhöjdsområdet i den södra delen av den norska Nordsjön, nära den danska gränsen. Borrningen påträffade de förväntade intervallerna från paleocenperiod och Rotliegendesserien men utan förekomst av kolväten. Den andra borrningen på Mandalhöjdsområdet, på strukturerna Vinstra/Otta i närliggande PL539, kommer att genomföras under 2019.

Borrningen genomfördes med jack-up borriggen Rowan Viking. MOL Norge är operatör med en licensandel om 40 procent och partners är Lundin Norway med 40 procent och Petoro med 20 procent.