Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019


Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 31 oktober 2019. En redovisningsmässig vinst efter skatt på cirka 757 MUSD, hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, kommer att redovisas för det tredje kvartalet 2019. Prospekteringskostnader om cirka 14 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursförlust om cirka 272 MUSD kommer även att redovisas för det tredje kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 14 MUSD före skatt för det tredje kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 11 MUSD. Prospekteringskostnaderna avser främst den torra borrningen på strukturen Rumpetroll i PL869.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 272 MUSD för det tredje kvartalet 2019. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 4 procent under det tredje kvartalet 2019. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Redovisningsmässig vinst från avyttringen av en 2,6 procentig andel i Johan Sverdrup
Lundin Petroleum slutförde avyttringen av en 2,6 procentig andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup under det tredje kvartalet och kommer att redovisa en redovisningsmässig vinst efter skatt till följd av transaktionen om cirka 757 MUSD.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det tredje kvartalet 2019 uppgick överuttag till 2,3 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 oktober 2019
Lundin Petroleums rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 31 oktober klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09:00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-10-31-q3