Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

27 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 707 miljoner SEK, motsvarande cirka 71 miljoner USD. Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2020.

Information om den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(miljoner SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
2,497071 april 20202 april 20207 april 2020

Styrelsen har till 2020 års årsstämma föreslagit en reviderad utdelning för 2019 om 1,00 USD per aktie, motsvarande 284 miljoner USD (avrundat), att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 miljoner USD (avrundat).

I enlighet med förslaget ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,9572.

Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma. Det reviderade utdelningsförslaget finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com.